Historie srazů

 1. Uhlířská Lhota (KO) – 1981
 2. Vyšní Lhota (FM) – 1982
 3. Praha Lucerna (AC) – 1983 (Písková a Uhlířská Lhota)
 4. Lhota pod Libčany (HK) – 1984
 5. Nová Lhota (HO) – 1985
 6. Dlouhá Lhota (MB) – 1986
 7. Lhota u Mělníka (ME) – 1987
 8. Vyšní Lhoty (FM) – 1988
 9. Dolná Lehota (BB-SK) – 1989
 10. Jestřabí Lhota (KO) – 1990
 11. Lehota pod Vtáčnikom (PR-SK) – 1991
 12. Dolní Lhota (ZL) – 1992
 13. Velká Lehota (ZH-SK) – 1993
 14. Lhota pod Libčany (HK) – 1994
 15. Mnichova Lehota (TN-SK) – 1995
 16. Chvalčova Lhota (KM) – 1996
 17. Dlouhá Lhota (MB) – 1997
 18. Janova Lehota (ZH-SK) – 1998
 19. Lhota u Lipníka (PR) – 1999
 20. Jestřabí Lhota (KO) – 2000
 21. Dlouhá Lhota (BK) – 2001
 22. Řešetova Lhota (NA) – 2002
 23. Velká Lehota (ZH-SK) – 2003
 24. Lhota u Trutnova (TU) – 2004
 25. Lhotka pod Ondřejníkem (FM) – 2005
 26. Hroznová Lhota (HO) – 2006
 27. Jestřabí Lhota (KO) – 2007
 28. Žilinská Lehota (ZI-sk) – 2008
 29. Řešetova Lhota (NA) – 2009
 30. Tvarožná Lhota /HO) – 2010
 31. Mníchova Lehota (TN-SK) – 2011
 32. Vranova Lhota (SU) – 2012
 33. Velká Lehota (ZH-SK) – 2013
 34. Kostelní Lhota (Nym) – 2014
 35. Lehota (NT-SK) – 2015
 36. Ostrožská Lhota (UH) – 2016
 37. Lhotka pod Ondřejníkem (FM) – 2017
 38. Dlouhá Lhota (MB) – 2018

Vznik srazů Lhot a Lehot

Prvopočátky srazu Lhot a Lehot hledejme v Uhlířské Lhotě na Kolínsku, kde se konal sraz rodáků obce. Chytří pánové, Doležal a Kalousek, přišli s myšlenkou uspořádat první setkání Lhot a Lehot. V roce 1981 sezvali představitele jednotlivých Lhot do Uhlířské Lhoty a odstartovali tak tradici, která nyní trvá více než čtvrt století.

Co je sraz Lhot a Lehot

Sraz Lhot a Lehot je každoroční setkání představitelů jednotlivých obcí v jedné předem určené pořadatelské obci o prvním červencovém víkendu. Do roku 1990 tato setkání většinou zastřešovala JZD a převážně zemědělci měli možnost navštívit různá místa Československa. Náplní srazu bylo setkávání lidí, prezentace kulturního a folklorního života regionu, společenská zábava a soudržnost Lhoťáků.

Průběh a program

Účastníci srazu Lhot a Lehot začnou během pátku, někdy i dříve, přijíždět do pořadatelské obce. Na registračním místě (zpravidla Obecní úřad) se zaregistrují, získají pořadové číslo do průvodu Lhot a Lehot a zakoupí si vstupenky. Následně se přesunou na louku určenou pro stanový tábor a tam si postaví své stany a přístřešky.

Během odpoledne a večera se zahájí program srazu taneční zábavou či diskotékou, která trvá do pozdních ranních hodin.

Sobotní dopoledne je věnováno tradičnímu sportovnímu zápolení a disciplínám jako hod polenem, přetahování lanem, jízda na trakaři přes lávku či slalomovou dráhu, pytlokros, nohejbal, aj.

Kolem poledne se koná schůzka představitelů Lhot a Lehot, kde má každá obec své zástupce. Hlavním cílem této schůze je dohodnutí a dojednání pořadatelství srazů v následujících letech. Mezi další body schůze většinou patří technické připomínky a aktuální organizační věci.

Před 13 hodinou odpolední se začnou všichni účastníci scházet ve výchozím bodě průvodu Lhot a Lehot a začnou se řadit dle pořadových čísel. Barevný průvod plný transparentů, vlajek, veselých lidí a muzikantů se začne přesouvat obcí k hlavnímu pódiu, kde je každá obec představena krátkou charakteristikou.

Po průvodu začíná na hlavním pódiu sobotní hlavní program za účasti mediálně známých osobností a hvězd. V průběhu odpoledne jsou vyhlášeny výsledky sportovních soutěží a taktéž dochází k předání zástavy Lhot a Lehot další obci, která bude pořádat následující sraz.

Ve večerních hodinách pak pokračuje program zpravidla na dvou a více pódiích, kde každé je zaměřeno pro odlišnou skupinu návštěvníků. Na hlavním pódiu pod širým nebem je program pro mladší a střední generaci. V kulturním domě pak většinou bývá taneční zábava, dechová hudba nebo country kapela.

Nedělní dopoledne ukončuje rozlučkový program a jednotlivé výpravy se vydávají na zpáteční cestu do svých domovů.